EPNet 2016 - Electrical Power Networks

Organizatorzy

Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej W5/K2:

Politechnika Wrocławska

Institute of Power Engineering and Control Systems of Lviv Polytechnic National University:

Politechnika Lwowska / Lviv Polytechnic National University


przy współpracy z
Wrocławskim Oddziałem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Wroclaw University of Technology

Tematyka konferencji


 • Zjawiska fizyczne w sieciach napowietrznych i kablowych
 • Komputerowe metody analizy stanów ustalonych i nieustalonych w sieciach i urządzeniach el-en.
 • Rejestracja zakłóceń i lokalizacja zwarć w liniach el-en.
 • Automatyka zabezpieczeniowa
 • Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
 • Ochrona przepięciowa w sieciach średnich napięć
 • Sterowanie sieciami elektroenergetycznymi
 • Sterowanie mocą czynną i bierną, regulacja napięcia
 • Optymalizacja strat w sieciach elektroenergetycznych
 • Jakość energii elektrycznej
 • Nowe technologie w urządzeniach elektroenergetycznych
 • Generacja rozproszona
 • Układy FACTS
 • SMART GRIDS - sieci inteligentne
 • Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe w sieciach elektroenergetycznych
 • Rynek systemowy a rynki lokalne
 • Problematyka rozliczania zakupu i sprzedaży energii elektrycznej
 • Sterowanie popytem energii elektrycznej
 • Cyberbezpieczeństwo w sieciach elektroenergetycznych

Technical co-sponsor:

IEEEPartnerzy EPNet 2016:

 

Miejsce Konferencji:

Konferencja odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Radość" Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie:

www.radosc.wszklarskiej.pl

EPNet 2016 - Radość Szklarska Poręba


 EPNet 2016      © 2016 Politechnika Wrocławska Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016 / webmaster / 17747

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!