EPNet 2016 - Electrical Power Networks

Organizatorzy

Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej W5/K2:

Politechnika Wrocławska

Institute of Power Engineering and Control Systems of Lviv Polytechnic National University:

Politechnika Lwowska / Lviv Polytechnic National University


przy współpracy z
Wrocławskim Oddziałem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Wroclaw University of Technology

Program KonferencjiPobierz program konferencji (16.09.2016r.) - plik PDF (872KB)


Wstępny program konferencji EPNet 2016 Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 (Plakatowa) Sesja 6 Sesja 7

 
Dzień 0: Niedziela, 18 września 2016
18:00 - 21:00Kolacja
 
Dzień 1: Poniedziałek, 19 września 2016
8:30 - 9:30Śniadanie
9:30 - 10:30Rejestracja uczestników
10:45 - 11:00Otwarcie konferencji
11:00 - 12:30Sesja 1: Power Systems Control
13:00 - 14:30Obiad
14:30 - 16:00Sesja 2: Power System Planning and Operation
16:00 - 16:30Przerwa kawowa
16:30 - 18:00Sesja 3: Identification and Diagnostics
19:00 - 24:00Kolacja koleżeńska
 
Dzień 2: Wtorek, 20 września 2016
8:00 - 9:00Śniadanie
9:00 - 10:45Sesja 4: Distribution Networks and Microgrids
10:45 - 11:15Przerwa kawowa
11:15 - 12:30Sesja 5: Poster Session
13:00 - 14:00Obiad
14:00 - 19:00Wycieczka krajoznawcza
20:00 - 22:00Ognisko
 
Dzień 3: Środa, 21 września 2016
8:30 - 9:30Śniadanie
10:00 - 11:30Sesja 6: Power Quality
11:30 - 12:00Przerwa kawowa
12:00 - 13:30Sesja 7: Power System Protection
13:30 - 14:00Zamknięcie konferencji
14:00 - 15:00Obiad

 


top of page

 

Dzień 1: Poniedziałek, 19 września 2016

Sesja 1 Power Systems Control Date: Poniedziałek, 19 września 2016,    Time: 11:00 - 12:30 Chair: Prof. Andrzej Wiszniewski
Chair: Politechnika Wrocławska, Polska 

1.1 Koordynacja przesuwników fazowych za pomocą algorytmu rojowego (ID 7) Roman Korab, Robert Owczarek, Marcin Połomski - Silesian University of Technology, Poland

1.2 WLS State Estimation in Polar and Rectangular Coordinate Systems for Power System with Phase Shifter (ID 44) Tomasz Okoń, Kazimierz Wilkosz - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

1.3 Analiza rocznej zmienności inercji mas wirujących w elektroenergetycznym systemie synchronicznym kontynentalnej Europy w kontekście rozwoju i pracy OZE (ID 10) Jacek Wasilewski - PSE Innowacje sp. z o.o., Poland
Zbigniew Lubośny - Gdańsk University of Technology, Poland

1.4 Quantum Inspired Evolutionary Algorithm to Improve Parameters of Neural Models on Example of Polish Electricity Power Exchange (ID 21) Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

top of page

 

Sesja 2 Power System Planning and Operation Date: Poniedziałek, 19 września 2016,    Time: 14:30 - 16:00 Chair: Prof. Marian Sobierajski
Chair: Politechnika Wrocławska, Polska 

2.1 Signal Parameters Identification Method Used in Wide-Area Measurement Systems (ID 24) Małgorzata Binek, Andrzej Kanicki, Piotr Korbel - Lodz University of Technology, Poland

2.2 Model and Simulation of Electric Power Exchange Development in Terms of Control and System Theory (ID 38) Radosław Marlęga - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

2.3 Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV (ID 15) Kocot Henryk - Silesian University of Technology, Poland

2.4 Neural-evolutionary Modeling of Polish Electricity Power Exchange (ID 39) Dariusz Ruciński - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

top of page

 

Sesja 3 Identification and Diagnostics Date: Poniedziałek, 19 września 2016,    Time: 16:30 - 18:00 Chair: Prof. Michał Zeńczak
Chair: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska 

3.1 Ocena zawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia eksploatowanej na terenie przykładowego rejonu (ID 14) Andrzej Stobiecki, Andrzej Ł. Chojnacki, Agata Kaźmierczyk - Kielce University of Technology, Poland

3.2 Modele obciążalności prądowej linii napowietrznych 110 i 220 kV (ID 17) Henryk Kocot, Paweł Kubek - Silesian University of Technology, Poland

3.3 Zagadnienie współpracy sieci 110 kV skutecznie uziemionej z siecią skompensowaną (ID 20) Marian Sobierajski, Wilhelm Rojewski - Wrocław University of Science and Technology, Poland

3.4 Identification of the Polish Power Exchange based on the Data related to the Day-Ahead Market (ID 22) Jerzy Tchórzewski, Radosław Marlęga - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

3.5 Analiza zagrożeń powodowanych przez łuk elektryczny (ID 25) Andrzej Kanicki - Lodz University of Technology, Poland

top of page

 

 

 

Dzień 2: Wtorek, 20 września 2016

Sesja 4 Distribution Networks and Microgrids Date: Wtorek, 20 września 2016,    Time: 9:00 - 10:45 Chair: prof. Andrzej Kanicki
Chair: Politechnika Łódzka, Polska 

4.1 The Best Place for Connection of Wind Power Farms to Electric Power System in Point of view of Transmission and Distribution Systems Operators (ID 41) Michał Zeńczak - West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

4.2 Control of Low Voltage Microgrid in Autonomous Operation Mode (ID 31) Michał Małaczek, Irena Wasiak - Lodz University of Technology, Poland

4.3 The Utilization of the Monitoring System for MV/LV Transformers in Smart Grid Application (ID 35) Andrzej Kwapisz - Poznań University of Technology, Poland

4.4 Modeling of the Solar Panel Diesel-Generator System Stability (ID 50) Julia Yamnenko, Kateryna Osypenko, Bohdan Hnatyuk - National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

4.5 Agent-based Power System Management – Concept of Grid Restoration (ID 29) Przemyslaw Trojan, Martin Wolter - Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany

4.6 Concept of Rural Intelligent Grid Interactive Planning Methodology (ID 57) Bartłomiej Arendarski, Pio Lombardi, Nicole Mencke, Przemysław Komarnicki - Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, IFF, Germany
Marta Popławska, Mariusz Luto, Mariusz Piotrowski - Electrum Ltd, Poland
Mirosław Parol, Michał Polecki, Łukasz Rokicki - Warsaw University of Technology, Poland
Michał Ramczykowski - European Copper Institute, Poland

top of page

 

Sesja 5 Poster Session Date: Wtorek, 20 września 2016,    Time: 11:15 - 12:30 Chair: dr hab. Mirosław Łukowicz
Chair: Politechnika Wrocławska, Polska 

5.1 Dedicated Communication Protocols and Network Interfaces in Time Synchronization. Cyber Security in Complex Distribution Smart Grid (ID 8) Robert Czechowski - Wrocław University of Science and Technology, Poland

5.2 Parametry i właściwości niezawodnościowe napowietrznych linii dystrybucyjnych 110 kV (ID 13) Andrzej Ł. Chojnacki - Kielce University of Technology, Poland

5.3 Zagospodarowanie wyeksploatowanych podziemnych kopalń do celów energetycznych (ID 26) Paweł Maślankiewicz, Henryk Wojciechowski, Robert Lis - Wrocław University of Science and Technology, Poland

5.4 Support the Work of Earth Fault Passage Indicator in MV Grid (ID 30) Józef Lorenc, Jerzy Andruszkiewicz, Bogdan Staszak, Bartosz Olejnik - Poznań University of Technology, Poland
Przemysław Balcerek - ABB Corporate Research Center Kraków, Poland

5.5 Grounding Methods in Medium Voltage Networks (ID 34) Józef Lorenc - Poznań University of Technology, Poland
Krzysztof Łowczowski - Lodz University of Technology, Poland

5.6 Issues of Inertia Response and Rate of Change of Frequency in Power Systems with Different Penetration of Variable Speed Wind Turbines (ID 47) Mykhailo Seheda - Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Oleksandra Dudurych - MAGAL Power Inc., Canada

5.7 Fault-Tolerant Control of an Induction Motor with Broken Stator Electric Circuit (ID 51) Mykhaylo Zagirnyak, Andrii Kalinov, Viacheslav Melnykov - Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine
Petro Stakhiv - Lviv Polytechnic National University, Ukraine

5.8 Transformer Discrete Macromodel for Simulation in ATP-EMTP Programme (ID 58) Oksana Hoholyuk, Petro Stakhiv - Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Eugeniusz Rosołowski - Wrocław University of Science and Technology, Poland

5.9 Effectiveness of Investigated Photovoltaic System (ID 32) Justyna Herlender - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

5.10 Characteristics of the Electrical Load on the Public Building (ID 49) Marta Bątkiewicz-Pantuła - Wrocław University of Science and Technology, Poland

5.11 Distance Protection Performance Under Single Phase to Earth Faults Alone and Simultaneously with Open Conductor Failure (ID 54) Gabriela Smętek, Jan Iżykowski - Wrocław University of Science and Technology, Poland

5.12 Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania zwarć w sieciach sn dla potrzeb miarodajnego testowania algorytmów zabezpieczeniowych (ID 56) Mirosław Łukowicz, Krzysztof Solak, Paweł Wicher, Bernard Wiecha - Wrocław University of Science and Technology, Poland

5.13 Możliwości sterowania rozpływem mocy biernej w Polskim Systemie Elektroenergetycznym (ID 45) Tomasz Okoń, Kazimierz Wilkosz - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

5.14 Standard IEC61850 w zastosowaniach badawczych i dydaktycznych w obszarze automatyki EAZ (ID 43) Andrzej Kwapisz, Jacek Handke - Poznań University of Technology, Poland

5.15 (ID 28)

5.16 Evaluation of the High Speed Protection Algorithm for Series Compensated Parallel Line (ID 59) Piotr Pierz - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

5.17 (ID 27)

top of page

 

 

 

Dzień 3: Środa, 21 września 2016

Sesja 6 Power Quality Date: Środa, 21 września 2016,    Time: 10:00 - 11:30 Chair: Prof. Jerzy Tchórzewski
Chair: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska 

6.1 Reactive Power Compensation in a Powerful DC Drives Supply System (ID 42) Yuriy Varetsky - Lviv Polytechnic National University, Ukraine

6.2 Features of Compensation of a Reactive Power at the Transient Mode (ID 40) Valery Zhuikov, Ievgen Verbytskyi, Oleksandr Bondarenko - National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

6.3 Comparison of Reactive Power Compensation Methods (ID 48) Bartosz Brusilowicz, Janusz Szafran - Wrocław University of Science and Technology, Poland

6.4 Zastosowanie macierzy transformacji napięć i prądów różnych grup połączeń uzwojeń transformatorów w analizie propagacji zapadów napięcia (ID 18) Tomasz Sikorski, Beata Solak - Wrocław University of Science and Technology, Poland

6.5 Analiza skupień długoterminowych danych jakości energii elektrycznej (ID 19) Michał Jasiński, Tomasz Sikorski - Wrocław University of Science and Technology, Poland
Jacek Karpiński, Marek Zenger - Tauron Dystrybucja S.A., Poland

6.6 Matrix Analysis of Power in 3-Phase System (ID 55) Leszek Ładniak - Wrocław University of Science and Technology, Poland

top of page

 

Sesja 7 Power System Protection Date: Środa, 21 września 2016,    Time: 12:00 - 13:30 Chair: prof. Tomasz Sikorski
Chair: Politechnika Wrocławska, Polska 

7.1 Distance Protection Testing in an IEC 61850 Environment (ID 23) Jan Ciechanowicz, Waldemar Rebizant - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

7.2 DLR-Supported Distance Protection for Blackout Mitigation (ID 37) Łukasz Staszewski, Waldemar Rebizant - Wrocław University of Science and Technology, Poland

7.3 Loss-of-mains Detection by Frequency Protection Functions (ID 46) Daniel Bejmert - Wrocław University of Science and Technology, Poland

7.4 Modelowanie i analiza zabezpieczenia różnicowego linii przesyłowych dwutorowych (ID 52) Krzysztof Solak, Waldemar Rebizant - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

7.5 Wpływ uwarunkowań ekonomicznych na optymalny dobór układów do kompensacji mocy biernej (ID 53) Kazimierz Herlender - Wrocław University of Science and Technology, Poland
Maciej Żebrowski - REBUD Sp. z o.o, Poland

top of page

 

 


 

46/0

Technical co-sponsor:

IEEEPartnerzy EPNet 2016:

 

Miejsce Konferencji:

Konferencja odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Radość" Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie:

www.radosc.wszklarskiej.pl

EPNet 2016 - Radość Szklarska Poręba


 EPNet 2016      © 2016 Politechnika Wrocławska Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016 / webmaster / 17744

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!