EPNet 2016 - Electrical Power Networks

Organizatorzy

Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej W5/K2:

Politechnika Wrocławska

Institute of Power Engineering and Control Systems of Lviv Polytechnic National University:

Politechnika Lwowska / Lviv Polytechnic National University


przy współpracy z
Wrocławskim Oddziałem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Wroclaw University of Technology

Dla Uczestników konferencji

Program konferencji >>>
Prezentacja referatów >>>
Dojazd na konferencję >>>


PREZENTACJA REFERATÓW:

Prezentacja referatów będzie odbywała wg porządku sesji określonym w programie konferencji:

 • W czasie Sesji 1-4 i Sesji 6-7, autorzy będą ustnie prezentowali swoje referaty. Prezentacje przewidziane są jako 15-minutowe wystąpienia, z czego 12 minut przeznaczone będzie dla referującego, a pozostałe 3 minuty na dyskusje. Dla celów prezentacji do dyspozycji będzie projektor multimedialny z komputerem PC oraz rzutnik folii, wskaźnik laserowy, itp. Autorów prosimy o przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem programu Microsoft Power Point. Dostępne będą również programy MS Word, Adobe Acrobat (format PDF). Jeżeli chcieliby Państwo zaprezentować swój referat w innej formie, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu omówienia szczegółów. Autorów prosimy również o przygotowanie krótkiej notki o sobie (biodata sheet) i przekazanie jej przewodniczącemu sesji przed rozpoczęciem sesji (formularze znajdziecie Państwo w teczce z materiałami konferencyjnymi). Ułatwi to przewodniczącemu sesji prowadzenie obrad i pomoże nam wszystkim lepiej się poznać.
 • Dla referatów, które nie zostały przypisane do ww. sesji została przewidziana prezentacja w formie posterów w czasie Sesji plakatowej (Sesja 5). Dla każdego posteru do prezentacji przeznaczona jest tablica korkowa o szerokości 90 cm i wysokości 120 cm. Organizatorzy zapewniają pomoc przy mocowaniu plakatów na tablicach, oraz pomocnicze materiały biurowe, np. nożyczki, pinezki, taśma klejąca itp.

Obrady konferencji będą prowadzone w języku angielskim z dopuszczeniem do prezentacji referatów po polsku i ukraińsku.

Wszystkie sesje odbędą się w salach konferencyjnych O.K.S. Politechniki Wrocławskiej "Radość" (miejsce zakwaterowania uczestników konferencji).

Przypominamy, że warunkiem umieszczenia referatu w materiałach konferencyjnych jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

top of page

 

DOJAZD NA MIEJSCE KONFERENCJI:

Konferencja EPNet 2016 odbędzie się w:

Ośrodku Konferencyjno–Szkoleniowym
„Radość” Politechniki Wrocławskiej
58-581 Szklarska Poręba
ul. Muzealna 5
tel.: +48 75 717-23-14
fax. +48 75 717-30-16
e-mail: owszklarska@pwr.wroc.pl
www:  http://www.radosc.wszklarskiej.pl/

gdzie przewidziane jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji jak również obrady. Konferencja rozpocznie się rejestracją uczestników w poniedziałek, 19.09.2016 r., o godz. 9:30, a oficjalne otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10:45. Informujemy, że istnieje możliwość przyjazdu na miejsce dzień wcześniej, tj. wieczorem w niedzielę 18.09.2016 r. Tego dnia dla gości dodatkowo zapewnione będą kolacja oraz nocleg, jak również śniadanie w poniedziałek rano.

top of page

 

Drogowskazy
Takie drogowskazy będą rozstawione wzdłuż
drogi dojazdowej do O.K.W. "Radość"


Na miejsce konferencji, niezależnie od środka transportu, najlepiej dojechać jest najpierw do Jeleniej Góry, skąd następnie:

 • pociągiem lub autobusem - wybrać kurs do Szklarskiej Poręby-Średniej. Stacja PKP Szklarska Poręba - średnia oddalona jest o ok. 200 metrów od O.K.S. "Radość". Dokładny rozkład jazdy PKP można znaleźć w Internecie pod adresem: http://rozklad-pkp.pl/, a komunikacji autobusowej PKS pod adresem: http://www.pks.jgora.pl/index.php?p=rozkladjazdy
 • samochodem - skierować się na południowy-zachód drogą nr E65 (droga krajowa nr 3) w kierunku granicy z Czechami w Jakuszycach. Jelenią Górę i Szklarską Porębę dzieli dystans ok. 18 km. Po minięciu tablicy "Szklarska Poręba - Dolna" jadąc ul. Jeleniogórską i przejechaniu ok. 3km, na 484km drogi nr 3, należy skręcić w prawo w ul. W.Hofmana. Jechać ul. W.Hofmana ok. 1,1 km do końca, a następnie skręcić w prawo w ul. Kopernika. Jadąc dalej prosto tą ulicą po ok. 800 metrach będzie skrzyżowanie z ul. Muzealną. Ze skrzyżowania będzie widoczny O.K.S. "Radość".
  Na drodze będą ustawione drogowskazy "EPNet 2016" kierujące wg wskazówek j.w.
  Współrzędne dla nawigacji GPS: 50°50'10"N , 15°32'32"E (50.8363200°N, 15.5427100°E)

Dla ułatwienia orientacji przedstawiamy mapki sytuacyjne:

Mapka dojazdu 1     Mapka dojazdu 2
(kliknij na mapkę aby powięszyć)

top of page

 

PRZYGOTOWANIE I WYSYŁANIE REFERATÓW:

Referaty powinny zostać przygotowane w formie elektronicznej przy użyciu programu MS Word zgodnie z "IEEE conference paper format". Szablony i informacje na temat formatowania tekstu są dostępne pod adresem:
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html.
Zalecamy używanie formatki MS Word 2003 dla papieru rozmiaru A4 - pliki DOC do pobrania.

Zwracamy uwagę, że do biblioteki IEEE Xplore Digital Library zostaną skierowane wyłącznie artykuły napisane po angielsku.

Najważniejsze wymagania stawiane tekstom referatów od strony edytorskiej są następujące:

 • maksymalna objętość referatu jest ograniczona do 6 stron formatu A4. W uzasadnionych przypadkach, gdy Autorzy będą przekonani, że nie sposób jest, bez straty dla jakości artykułu, na 6 stronach zawrzeć wszystkiego co istotne, możliwe jest, po uzyskaniu stosownej akceptacji, zwiększenie objętości referatu do 8 stron. W takich wypadkach prosimy Autorów o indywidualny kontakt z Organizatorami,
 • układ tekstu dwukolumnowy,
 • zaleca się aby tekst referatu miał parzystą ilość stron tj. 4, 6 (ewentualnie 8),
 • tekst należy rozplanować w taki sposób aby ostatnia strona była zajęta przynajmniej w 70%,
 • nie numerować stron w tekście referatu.

Gotowy tekst referatu, w postaci zbioru *.doc, *.docx (format MS Word) oraz *.PDF, należy dostarczyć Organizatorom konferencji najpóźniej do 19 sierpnia 2016 r. na jeden z następujących sposobów:


top of page

 

OCENA REFERATÓW:

Wszystkie streszczenia, a później również referaty będą recenzowane przez zespół recenzentów wybrany przez Komitet Naukowy konferencji. Ostateczna akceptacja referatów na konferencję będzie uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii recenzentów.

Na tej podstawie Komitet Naukowy dokona wyboru najlepszych referatów i skieruje je do wydrukowania w wybranych krajowych czasopismach z listy czasopism punktowanych MNiSzW. Zaakceptowane artykuły napisane po angielsku zostaną również opublikowane w bazie IEEE Xplore Digital Library (aktualizacja: 2016.06.29).


top of page

 

JĘZYK KONFERENCJI, FORMA PREZENTACJI:

Obrady konferencji będą prowadzone zasadniczo w języku angielskim, a wybrane sesje również po polsku i ukraińsku. Autorzy będą prezentować swoje osiągnięcia w formie 15-minutowych ustnych wystąpień z wykorzystaniem technik multimedialnych (komputer + projektor multimedialny + Office + PDF, rzutnik przeźroczy), bądź w czasie sesji plakatowej.


top of page

 


Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do organizatorów.

Zainteresowanych zorganizowaniem ekspozycji reklamowej, sponsorowania oraz innych form wsparcia konferencji prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji.

Przypominamy, że warunkiem umieszczenia referatu w materiałach konferencyjnych jest wniesienie w terminie opłaty konferencyjnej.

Technical co-sponsor:

IEEEPartnerzy EPNet 2016:

 

Miejsce Konferencji:

Konferencja odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Radość" Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie:

www.radosc.wszklarskiej.pl

EPNet 2016 - Radość Szklarska Poręba


 EPNet 2016      © 2016 Politechnika Wrocławska Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016 / webmaster / 17752

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!