EPNet 2016 - Electrical Power Networks

Organizatorzy

Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej W5/K2:

Politechnika Wrocławska

Institute of Power Engineering and Control Systems of Lviv Polytechnic National University:

Politechnika Lwowska / Lviv Polytechnic National University


przy współpracy z
Wrocławskim Oddziałem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Wroclaw University of Technology

Schneider Electric Energy Sp. z o.o.

Partner Konferencji


Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.


PL Oferta Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. w Świebodzicach:

 • Przekaźniki czasowe mikroprocesorowe, elektroniczne, pomiarowe, do kontroli stanu izolacji
 • Cyfrowa aparatura zabezpieczeniowa średniego i wysokiego napięcia
 • Zespoły zabezpieczeń silników asynchronicznych i synchronicznych niskiego i średniego napięcia
 • Zabezpieczenia generatorów
 • Systemy nadzoru stacji średniego i wysokiego napięcia (PACiS)
 • Szafowe zestawy zabezpieczeniowe
 • Szkolenia, instalacje, uruchomienia

ENG Main activities:

 • Manufacturing Centre for Automation BU panels in Europe
 • Configuration base for Digital Control systems in Poland
 • Base for LV relays manufacturing and customisation centre for Central & Eastern Europe

   Other activities:

 • Sales force for Automation BU products & systems over Poland, Baltic States, Ukraine, Bielarus, Stan countries, Moldovia, Georgia, Armenia
 • Host unit for T&D Poland administration

RU Предложение фирмы:

 • Реле времени микропроцессорные, электронные, измерительные, для контроля состояния изоляции икропроцессорные, электронные, измерительные, для контроля состояния изоляции
 • Цифровая аппаратура защиты среднего и высокого напряжения
 • Группы защит синхронных и асинхронных двигателей низкого и среднего напряжения
 • Защиты генераторов
 • Система Контроля Защиты и Управления подстанций среднего и высокого напряжения (PACiS)
 • Комплекты защит в шкафах
 • Обучение персонала, конфигурация и пусконаладочные работы


Kontakt:

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. 
Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych REFA
    ul. Strzegomska 23/27
    58-160 Świebodzice, Polska
    NIP: 884-000-77-93
    tel.+48 (74) 854-84-10
    fax: +48 (74) 854-86-98
    Internet: http://www.schneider-energy.pl/
    e-mail:ref.swiebodzice@schneider-electric.com

Technical co-sponsor:

IEEEPartnerzy EPNet 2016:

 

Miejsce Konferencji:

Konferencja odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Radość" Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie:

www.radosc.wszklarskiej.pl

EPNet 2016 - Radość Szklarska Poręba


 EPNet 2016      © 2016 Politechnika Wrocławska Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016 / webmaster / 17754

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!